skip to main content
Lingue:

Miserere. Estetyka terroru

Antonio Incampo

Avant (Toruń), 01 October 2011, Vol.2(2/2011), pp.251-258 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

Citazioni Citato da
  • Titolo:
    Miserere. Estetyka terroru
  • Autore: Antonio Incampo
  • Descrizione: [Przekład] Gdy mówię: „Ach, co za wspaniały surrealistyczny obraz!”, to jestem całkiem wyraźnie świadom tego, że mojego patosu i emocji nie mogę oddzielić od tak zwanego common sence. Być może: zmysłu powszechnego. Niektóre nasze sądy w etyce i prawie nie różnią się od naszej percepcji w obliczu sztuki. Tak samo byłoby w przypadku hipotetycznego orzeczenia sędziego, które kończyłoby się słowami: „Uniewinniam Arsenio Lupina z racji jego okazałych sumiastychwąsów, podobnych do wąsów Guya de Maupassanta”. Każdy intuicyjnie stwierdziłby, że jest to niesprawiedliwy wyrok. Czy istnieje coś takiego jak estetyka terroru? Przypadek, który mam zamiar tutaj zbadać, to słynna sprawa włoskiego męża stanu, Aldo Moro, porwanego i zamordowanego przez Czerwone Brygady [Brigate Rosse] w 1978 roku. Moja metoda badań polegać będzie na studiowaniu obrazu porwania jako ikonicznej dokumentacji rzeczywistości oraz – przede wszystkim – jako sądu estetyczno-prawnego odnoszącego się do przestępstwa terroryzmu....
  • Fa parte di: Avant (Toruń), 01 October 2011, Vol.2(2/2011), pp.251-258
  • Soggetti: Estetyka ; Prawo ; Miserere ; Patos ; Terror ; Moro Aldo ; Rouault Georges ; Sciences (General) ; Philosophy
  • Lingua: Inglese
  • Identificativo: ISSN: 2082-7598 ; E-ISSN: 2082-6710
  • Fonte: Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Ricerca in corso nelle risorse remote ...